Stacke Media

Vår berättelse

Namnet Stacke har sitt ursprung i byn Stackebo i Gnosjö, med en historia från digerdödens dramatiska dagar på 1300-talet.

Stacke Media AB startades 2009 av mig, Annika Stacke, tillsammans med några av mina barn som också var medieintresserade. Som präst i Svenska kyrkan arbetar jag också själv hela tiden med att kommunicera ett budskap, samt har även ett samhällsengagemang inom Växjö kommun.

Främst är det frågor om Kyrkans liv och om mänskliga rättigheter, som vi vill skildra genom film. Vi arbetar bland annat med en dokumentärfilm om ättlingar till överlevande under folkmordet på armenier 1915 i det osmanska riket.

Ett halvårslångt uppdrag för Kyrkan kunde kanaliseras genom företaget, som därigenom fick de ekonomiska möjligheterna att anskaffa en bra professionell utrustning för videoproduktion.

Samtidigt som sönernas intresse för företaget började svalna, kom jag i kontakt med den iranske filmaren Mehdi Razi, som med sin familj bosatt sig i Lammhult. ”Den här killen får vi inte tappa bort”, tänkte jag när jag såg några av de filmer han gjort. Mehdi erbjöds – redan innan hans uppehållstillstånd var klart – en halvtidsanställning, trots att antalet uppdrag som företaget fick var så begränsat att underskotten ackumulerats under flera år.

I och med att jag kunde köpa den prästgård som varit min tjänstebostad, har företaget stora och ändamålsenliga lokaler i den del av huset som tidigare var pastorsexpeditionen.

Flera av Mehdis filmer har fått nomineringar, bidrag och pris, och vi solar oss naturligtvis i den glansen. Vi är glada över att massmedia på ett positivt sätt fått upp ögon för oss. Sommaren 2015 tog Mehdi avsked från Stacke Media för att fortsätta sin filmstudier i Stockholm. Vi gläds åt de tre åren han var hos oss, och önskar honom all lycka till för kommande filmprojekt. Vi tror att Mehdi kommer att gå långt!

Till Stacke Media hör också två varumärken: Psalma är en fristående webbplats med videoinspelade psalmer som förhoppningsvis kan sprida glädje omkring sig.
Lamb and Lion Lectures är en sida med pedagogisk hjälp om hur man genom sång kan underlätta inlärandet av bibliska och några andra språk.

Under hösten 2015 fick det stora inflödet av asylsökande oss att lägga mycket annat åt sidan för att arbeta med bland annat undervisning i svenska språket. Samtidigt var vi med och bildades Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening, som verkar för att nyanlända snabbt ska kunna integreras i det svenska samhället med språk och arbete. Äppelkärnan har sedan knoppat av bostadsföretaget Olivgrenen AB som hyr ut villor till nyanlända.

Följ oss gärna på vår fortsatta utveckling!
Lammhult
Annika Stacke, VD